FOB 86.28

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

01-01-1986

Udtalt overfor ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en arbejdsløshedskasse skyldes en afgørelse om slettelse på grund af svig, ikke i sig selv udelukker anvendelsen af dispensationsbestemmelsen i arbejdsløshedsforsikringslovens § 75 b, stk. 3. 

Henstillet til ankenævnet at genoptage sagens behandling. 

(J. nr. 1986-563-023).