FOB 86.66

Tilsidesættelse af offentlighedslovens § 11

01-01-1986

Udtalt, at det var beklageligt, at indenrigsministeriet havde ekspederet en anmodning om aktindsigt fra en part ved at sende sagens akter samtidig med den endelige afgørelse i stedet for som foreskrevet i offentlighedslovens § 11 at udsætte sagens afgørelse, indtil aktindsigten var gennemført. 

(J. nr. 1986-1356-43).