FOB 86.77

Behandling af ansøgning om tredjeinstansbevilling i sag om varetægtsfængsling

01-01-1986

Kritiseret den tid, der var medgået til justitsministeriets behandling af en ansøgning om tredjeinstansbevilling i en sag om varetægtsfængsling. 

(J. nr. 1986-1157-68).