FOB 86.153

Besættelse af stilling ved socialforskningsinstituttet

01-01-1986

Fundet, at en beslutning om besættelse af en stilling som konstitueret forskningsleder ved socialforskningsinstituttet var behæftet med en faktisk vildfarelse af væsentlig betydning. Med henvisning hertil udtalt, at det var rigtigst, at funktionen i stillingen på det foreliggende grundlag ikke blev udstrakt ud over, hvad den pågældende havde retskrav på, og at der - såfremt det blev aktuelt at forlænge konstitutionsperioden - blev gennemført en ny ansættelsesprocedure. 

(J. nr. 1986-190-00).