FOB 86.130

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt i forbindelse med udmåling af hjælpetimer

01-01-1986

Udtalt overfor socialministeriet, at der var behov for en afklaring af retsstillingen vedrørende ægtefællers gensidige forsørgelsespligt i forbindelse med udmåling af hjælpetimer efter bistandslovens § 48, stk. 3. 

(J. nr. 1986-84-055).