FOB 86.86

Ansøgning om genansættelse fra præst, der var afskediget af disciplinære grunde

01-01-1986

Udtalt, at kirkeministeriet ikke havde haft tilstrækkelig støtte for at antage, at der, uanset hvor A måtte søge præsteembede, bestod en væsentlig risiko for, at der ville opstå samarbejdsproblemer som dem, der i 1982 havde ført til A's afskedigelse fra en præstestilling i folkekirken. 

Henstillet til kirkeministeriet at undergive en eventuel ny ansøgning fra A om præstestilling i folkekirken en selvstændig, fornyet realitetsbehandling. 

(J. nr. 1985-409-72).