FOB 86.123

Politiske partiers deltagelse i Danmarks radios afslutnings-debat forud for folkeafstemningen om EF-pakken

01-01-1986

Udtalt, at Danmarks radio havde været ubeføjet til at afskære de partier, der ville være opstillingsberettigede ved et folketingsvalg, men som ikke var repræsenterede i folketinget, fra at deltage i den afsluttende debatudsendelse forud for den vejledende folkeafstemning om EF-pakken. 

Henstillet til radiorådet at undergive afgørelsen herom en fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1986-216-76).