FOB 86.90

Aktindsigt i udtalelser, som biskopperne afgiver til brug for besvarelse af spørgsmål af generel karakter

01-01-1986

Udtalt, at kirkeministeriet ikke havde haft tilstrækkelig hjemmel til at afslå en forenings anmodning om aktindsigt med hensyn til udtalelser, som ministeriet havde indhentet fra biskopperne til brug for ministeriets besvarelse af en forespørgsel fra foreningen.  

Henstillet til kirkeministeriet at træffe en ny afgørelse i sagen.  

(J. nr. 1986-743-79).