FOB 86.148

For sen indgivet anmodning om dagpengerefusion

01-01-1986

Et amtsankenævn havde afslået at bortse fra, at en anmodning om dagpengerefusion ikke var indgivet rettidigt (senest 6 måneder efter fødslen). 

Efter at have indhentet en udtalelse fra sikringsstyrelsen, hvoraf det bl.a. fremgik, at den nævnte frist agtedes forlænget til 9 måneder, og at der efter de gældende regler var mulighed for at dispensere i et tilfælde som det foreliggende, henstillede ombudsmanden til amtsankenævnet at undergive sagen en fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1986-309-042).