FOB 86.68

Formulering af afslag på fri proces

01-01-1986

På baggrund af en konkret sag henledte ombudsmanden justitsministeriets opmærksomhed på, om det ikke ville være rigtigst, at ministeriet i sager som den foreliggende præciserede, at et afslag på fri proces var meddelt, allerede fordi de økonomiske betingelser for meddelelse af fri proces ikke sås at være opfyldt, og at ministeriets afgørelse således ikke - som det var tilfældet med den påklagede afgørelse fra statsamtet - indeholdt en stillingtagen til sagens realitet. 

(J. nr. 1986-792-68).