FOB 86.163

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

01-01-1986

Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed til en anden offentlig myndighed, der var opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven, ikke kunne antages at udgøre en sådan efterfølgende bekendtgørelse af skrivelsen i forhold til den, der havde begæret aktindsigten, at der herefter skulle kunne rejses spørgsmål om tilbagekaldelse af forvaltningsakter. 

 (J. nr. 1985-803-716).