FOB 86.93

Afskedigelse af organist på grund af samarbejdsvanskeligheder

01-01-1986

Kritiseret, at kirkeministeriet havde begrundet en afgørelse om afskedigelse af en organist på en sådan måde, at den måtte give anledning til tvivl om, hvorvidt de påberåbte forhold kunne bebrejdes organisten som tjenesteforseelser. Derimod ikke fundet grundlag for kritik af, at kirkeministeriet havde bedømt forholdene således, at der var fornødent grundlag for at afskedige organisten på grund af samarbejdsvanskeligheder. 

(J. nr. 1985-661-70).