FOB 86.133

Den sociale ankestyrelses behandlingstid i sag om afbrydelse af samkvem

01-01-1986

Udtalt, at det måtte anses for helt uacceptabelt, at den sociale ankestyrelse havde været mere end 14 måneder om at behandle en sag efter bistandslovens § 67, stk. 2, om afbrydelse af samkvem mellem en far og hans søn. 

Endvidere fundet det meget beklageligt, at ankestyrelsen ikke havde udfoldet større bestræbelser for at formå socialstyrelsen til at afgive udtalelser tidligere end sket. 

Endeligt fundet det beklageligt, at ankestyrelsen ikke på eget initiativ havde orienteret klageren om sagens behandling. 

(J. nr. 1986-1630-060).