FOB 86.30

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

01-01-1986

Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med arbejdsophør. Den pågældende, der boede på Læsø, havde opsagt sit arbejde i Ålborg for at overtage et deltidsvikariat på Læsø.

(J. nr. 1986-864-022).