FOB 86.49

Urigtige, faktiske oplysninger ved afslag på lempelse af restskat

01-01-1986

Under henvisning til, at en afgørelse vedrørende eftergivelse af restskat var truffet på grundlag af urigtige, faktiske oplysninger om skatteydernes økonomiske forhold, henstillede ombudsmanden til skattedepartementet, at sagen blev taget op til fornyet behandling, og at der blev meddelt de pågældende nye afgørelser på grundlag af rigtige oplysninger om deres økonomiske forhold. 

(J. nr. 1986-305-220).