FOB 86.70

Fastsættelse af udtrykkelige regler om delegation i flygtningenævnets forretningsorden

01-01-1986

Under henvisning til ombudsmandslovens § 6, stk. 5, forespurgte ombudsmanden justitsministeriet, om ministeriet - som led i den igangværende revision af flygtningenævnets forretningsorden - havde overvejet eller ville være indstillet på at overveje i nævnets forretningsorden at fastsætte udtrykkelige regler om adgangen til delegation til nævnets formand eller den næstformand, der er formand for en nævnsafdeling i forbindelse med behandlingen af en konkret sag. 

(J. nr. 1986-1470-613).