FOB 86.136

Omberegning af pension/Tilbagebetaling af pension

01-01-1986

Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension, således at der ved den fornyede behandling blev taget stilling til, om betingelserne for at kræve tilbagebetaling af allerede udbetalt pension var til stede. 

(J. nr. 1985-1033-044).