FOB 86.44

Inhabilitet for elprisudvalgets medlemmer

01-01-1986

Udtalt over for elprisudvalget, at der ikke var grundlag for at antage, at de almindelige retsgrundsætninger om inhabilitet ikke skulle finde anvendelse i forhold til elprisudvalgets medlemmer. Baggrunden for sagen var, at ombudsmanden var blevet opmærksom på, at NESAs direktør som medlem af elprisudvalget havde deltaget i udvalgets behandling af en klage fra et andet elselskab vedrørende NESA. 

(J. nr. 1986-895-31).