FOB 86.144

Ulykkestilfælde i arbejdsskadeforsikringens forstand

01-01-1986

Næret betænkelighed ved at tilslutte mig, at det var i overensstemmelse med praksis at afvise en arbejdsskadesag under henvisning til manglende »ulykkestilfælde«. 

Henstillet til den sociale ankestyrelse at undergive sagen en fornyet overvejelse. Sagens behandling forudsatte en dispensation fra anmeldelsesfristen i arbejdsskadeforsikringsloven. 

(J. nr. 1986-1461-031).