FOB 87.47

Statslige myndigheders opkrævning af gebyrer

01-01-1987

Udtalt over for Finansministeriet, at et af ministeriet udsendt cirkulære om statslige myndigheders gebyropkrævning var misvisende i forhold til det almindeligt gældende krav om lovhjemmel for gebyropkrævning.  

(J. nr. 1987-1736-23).