FOB 87.26

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

01-01-1987

Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion af en enkeltstående udsendelse i en nærradio. 

(J. nr. 1986-1365-022).