FOB 87.185

Retsgrundlaget for tilbagebetaling af social pension og sygedagpenge

01-01-1987

Retsgrundlaget for krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt social pension og sygedagpenge. Spørgsmål om, hvorvidt modtageren har været i »ond tro« med hensyn til det udbetalte beløb, samt om betydningen af acontoudbetalinger af pension og af den såkaldte dobbelte forsørgelsessituation. 

(J. nr. 1986-717024).