FOB 87.24

Opgørelse af erstatning for tilbagekaldelse af iværksætterydelse

01-01-1987

Rettet henvendelse til Arbejdsministeriet om opgørelse af erstatning for, at en iværksætterydelse, som var ydet, uden at modtageren havde gennemgået 1. jobtilbud, måtte tilbagekaldes. 

(J. nr. 1987-53-021).