FOB 87.59

Afskedigelse af en 1. reservelæge

01-01-1987

Udtalt, at en overenskomstansat 1. reservelæge ved et amtskommunalt sygehus, inden han blev afskediget på grund af samarbejdsvanskeligheder, burde have haft lejlighed til at udtale sig om afskedigelsesgrundlaget. Det måtte anses som en fejl, at lægen ikke inden afskedigelsen fik forelagt kopi af sygehusinspektørens referat af et møde om afskedigelsen, han selv havde deltaget i, samt kopi af indstillingsskrivelser fra sygehuset til amtskommunens centralforvaltning. Indenrigsministeriet burde som kommunal tilsynsmyndighed have bemærket dette over for amtskommunen. 

(J. nr. 1986-47-42).