FOB 87.91

Flygtningenævnets begrundelse for afslag på genoptagelse

01-01-1987

I forbindelse med behandlingen af en begæring om genoptagelse af en asylsag afviste Flygtningenævnet at lægge vægt på et af en asylsøger fremlagt dokument. Kritiseret, at nævnets begrundelse for ikke at tillægge dokumentet vægt ikke fremgik af nævnets afslag på genoptagelsesansøgningen.  

(J. nr. 1987-1602-613).