FOB 87.128

Annoncering af miljøgodkendelse

01-01-1987

Udtalt, at vendingen »godkendelse … af bolignært svinebrug for mere end 15 dyreenheder …« i en offentlig annoncering af en miljøgodkendelse, der omfattede et svinebrug med indtil 70 dyreenheder (omkring 500 svin), var for upræcis til at opfylde annonceringens formål. 

(J. nr. 1987-408-11).