FOB 87.181

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

01-01-1987

Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens § 42, stk. 1, i anledning af restskat, opstået som følge af manglende indbetaling af B-skat af stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte, en fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1986-315-053)