FOB 87.210

De faglige udvalgs kompetence

01-01-1987

Henstillet til Undervisningsministeriet at søge tilvejebragt en udtrykkelig hjemmel til, at det faglige udvalg kan kræve, at uddannelsestiden (praktiktiden) nedsættes for EFG-elever, der allerede har gennemgået en uddannelse indenfor det samme fag. 

(J. nr. 1987-590-712).