FOB 87.97

Inspektion af Statsfængslet i Nyborg

01-01-1987

Inspektion af Statsfængslet i Nyborg. Herunder henstillet til Direktoratet for Kriminalforsorgen at foranledige spørgsmålet om information til udenlandske indsatte, der skal udvises efter endt strafudståelse - bl.a. spørgsmålet om hensyntagen til udlændingenes eventuelle ønsker om løsladelsesland - forelagt Direktoratet for Udlændinge til drøftelse.

(J. nr. 1987-1194-615).