FOB 87.81

Paskravet i udlændingelovens § 39, stk. 1

01-01-1987

Henstillet til Justitsministeriet at genoptage spørgsmålet om meddelelse af opholdstilladelse til en asylansøger, der - uagtet han havde et retskrav på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, (indgåelse af ægteskab) - havde fået afslag på opholdstilladelse i medfør af den nævnte bestemmelse med henvisning til, at han ikke var i besiddelse af et gyldigt pas, jf. udlændingelovens § 39.  

(J. nr. 1986-1227-613).