FOB 87.71

Begrundelse for afslag på tilladelse til indbringelse af sag for Højesteret

01-01-1987

Udtalt, at Justitsministeriet i overensstemmelse med de i forvaltningslovens § 24 opstillede krav burde have meddelt en egentlig begrundelse for et afslag på indbringelse af en sag om hjemgivelse af et barn for Højesteret.  

(J. nr. 1987-1001-060).