FOB 87.166

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

01-01-1987

Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse til Sikringsstyrelsen i de tilfælde, hvor ankestyrelsen i modsætning til Sikringsstyrelsen anerkender en lidelse som en arbejdsskade. 

Kun undtagelsesvis - når det lægelige grundlag er klart - træffer ankestyrelsen selv afgørelse. Udtalt, at ankestyrelsen i disse sager bør gøre den skadelidte bekendt med, at der vil blive truffet en afgørelse også om ménfastsættelsen, og give skadelidte lejlighed til at udtale sig om lidelsens aktuelle omfang. 

Kritiseret ankestyrelsens behandling af en sådan konkret sag. 

(J. nr. 1987-217-031).