FOB 87.87

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

01-01-1987

Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe ud, er en omstændighed, som bør kunne føre til en fravigelse af den praksis, hvorefter bidrag på grundlag af faderskabsdom i almindelighed fastsættes med virkning fra barnets fødsel. 

Henstillet til direktoratet på ny at overveje en konkret sag, hvori en fader efter en faderskabssag, der havde varet 6 år og 8 måneder, var pålagt bidrag med virkning fra barnets fødsel.  

(J. nr. 1987-205-62 og 1987-1353-62).