FOB 87.54

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen

01-01-1987

Udtalt, at Fiskeriministeriet burde have givet en journalist aktindsigt i en konsulentrapport og i brevveksling med konsulentfirmaet, da materialet ikke kunne undtages fra aktindsigt som internt arbejdsmateriale eller af hensyn til planlægningsvirksomhed. Det gjaldt også den del af materialet, som indeholdt navne på ansatte, der havde medvirket i konsulentfirmaets undersøgelse om ny struktur og lederudvikling i Fiskerikontrollen. 

Udtalt, at forvaltningslovens krav om begrundelse også omfatter afgørelser om aktindsigt. Kritiseret, at Fiskeriministeriets afgørelse om afslag på aktindsigt i dokumenter med navneoplysninger ikke indeholdt en henvisning til de retsregler, der dannede grundlag for afgørelsen. 

(J. nr. 1987-174-37).