FOB 87.135

Annoncering om skattereform

01-01-1987

Et folketingsmedlem klagede for Fremskridtspartiet over en annonce, som Ministeriet for Skatter og Afgifter havde indrykket i dagspressen med overskriften »146 MANDATER BAG SKATTEREFORMEN«.  

(J. nr. 1987-108-220).