FOB 87.229

Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges

01-01-1987

Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen i bekendtgørelsen om indskrivnig, studieskift og orlov ved videregående uddannelsesinstitutioner og den praksis, der følges. 

Fundet det beklageligt, at begrundelsen for afslaget på en dispensationsansøgning ikke var dækkende. 

(J. nr. 1986-1399-711).