FOB 87.33

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

01-01-1987

Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems forhold i forbindelse med udfyldelsen af dagpengekort kunne betegnes som svig. 

Henstillet til ankenævnet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om karantæne med udgangspunkt i, at medlemmets adfærd betragtes som uagtsomt. 

(J. nr. 1987-18-024).