FOB 87.64

Aktindsigt i sag om 6. Juli Banken

01-01-1987

Udtalt, at Indlånerforeningen i 6. Juli Banken burde have været anset for part - og dermed berettiget til aktindsigt efter forvaltningslovens regler - i Bank- og Sparekassetilsynets sag om anmeldelse af betalingsstandsning for 6. Juli Banken.  

(J. nr. 1987-688-39)