FOB 87.131

Partsbegrebet i fredningssag

01-01-1987

Fundet, at ejeren af en fredet ejendom - uanset at han ikke var klageberettiget - måtte anses for part i Overfredningsnævnets behandling af en klage over, at fredningsnævnet havde givet dispensation fra fredningsvilkårene til, at der blev ført en naturgasledning over ejendommen. 

(J. nr. 1987-534-142).