FOB 87.107

Besættelse af stilling som kontrollerende dyrlæge

01-01-1987

Ved besættelsen af en stilling som kontrollerende dyrlæge skulle der foretages et valg mellem to kvalificerede ansøgere. Det forhold, at den ene ansøger aktuelt var godkendt som vikar i stillingen, blev tillagt så stor betydning, at der ikke i øvrigt blev foretaget nogen nærmere vurdering af, hvem af ansøgerne der i forhold til øvrige relevante kriterier måtte anses for bedst kvalificeret. 

Udtalt, at det ved besættelse af stillinger indenfor det offentlige er almindeligt antaget, at ledige stillinger skal søges besat med den mest kvalificerede ansøger. I den konkrete sag anset det for en fejl, at der ikke blev foretaget en nærmere vurdering af ansøgernes kvalifikationer.  

(J. nr. 1986-1253-50).