FOB 87.113

Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsafgørelse

01-01-1987

Veterinærdirektoratet havde tilbagekaldt en godkendelse af en privatkarantæne for papegøjefugle på baggrund af kritik fra karantænens bruger. 

Udtalt, at jeg fandt det beklageligt, at den egentlige årsag til tilbagekaldelsen ikke fremgik af tilbagekaldelsesskrivelsen. Videre udtalt, at direktoratet ikke havde haft fyldestgørende oplysninger i sagen, inden afgørelsen blev truffet, samt at det var en selvstændig fejl, at partshøring i forhold til ejeren af karantænen ikke var foretaget. 

Henstillet til Landbrugsministeriet at træffe en ny afgørelse i sagen. 

(J. nr. 1987-265-56).