FOB 87.93

Genoptagelse af asylsag

01-01-1987

Udtalt over for Flygtningenævnet, at genoptagelse af en asylsag af retssikkerhedsmæssige grunde bør ske enten for samme nævn eller således, at det anderledes sammensatte nævn foretager en ny og fuldstændig gennemgang af sagen.  

Henstillet til nævnet at genoptage en asylsag i overensstemmelse med de anførte synspunkter.  

(J. nr. 1987-925-613).