FOB 87.232

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

01-01-1987

Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem det retlige grundlag (Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 435 af 25. september 1985, § 4, stk. 2) og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes praksis vedrørende dispensation ved overskridelse af ansøgningsfristen. 

Henstillet, at der i forbindelse med det kommende ansøgnings- og informationsmateriale på området blev oplyst om styrelsens dispensationspraksis. 

(J. nr. 1987-1410-713).