FOB 84.159

Tjenstlig tilkendegivelse over for personalet ved Københavns postterminal

01-01-1984

Udtalt over for generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, at jeg måtte være af den opfattelse, at en af postmesteren ved Københavns postterminal afgivet tilkendegivelse om, at visse af nogle postbude nærmere påtænkte aktioner ville blive betragtet som tjenesteforseelser, havde været for vidtgående. 

(J. nr. 1984-529-50).