FOB 84.204

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

01-01-1984

Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler i tjenestemandsloven. Forespurgt undervisningsministeriet, om ministeriet havde overvejet eller ville være indstillet på at tage op til overvejelse at søge fritidsundervisningslovens § 10, stk. 3, tydeliggjort. 

(J. nr. 1983-937-70).