FOB 84.72

Advarsel efter mark- og vejfredslovens § 17

01-01-1984

Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under bestemmelsen i mark- og vejfredslovens § 17 havde været tilstrækkeligt, at den pågældende var bekendt med forholdene på stedet, når der dog ikke ved den indkørsel, som den pågældende havde anvendt, ved færdselstavle eller andet lovligt opslag havde været tilkendegivet nærmere vedrørende færdslen. 

Tillige udtalt, at justitsministeriet ved sit seneste svar til den pågældende ikke havde opfyldt de krav, der må kunne stilles til indholdet af en begrundelse, for at anse denne for fyldestgørende. 

Henstillet til justitsministeriet at foranledige tilkendegivet over for den pågældende, hvorvidt man på det herefter foreliggende grundlag agtede at opretholde en advarsel i henhold til mark- og vejfredslovens § 17. 

(J. nr. 1984-305-610).