FOB 84.190

Flyttehjælp efter bistandslovens § 47

01-01-1984

Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens § 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at yde hjælp, og at det forhold, at samtykke blev nægtet, ikke i sig selv burde føre til, at hjælp blev nægtet. 

Under henvisning hertil henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at genoptage behandlingen af sagen. 

(J. nr. 1984-18-055).