FOB 84.65

Afslag efter offentlighedsloven på anmodning om at få tilsendt kopier

01-01-1984

Meddelt indenrigsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig, at der efter offentlighedslovens § 8, stk. 2, kunne meddeles afslag på en ansøgning om at få aktindsigt i form af udlevering af kopier af 112 sider bilagsmateriale til en rapport. 

Henstillet til indenrigsministeriet at undergive sagen en fornyet overvejelse, og herunder eventuelt inddrage spørgsmålet om aktindsigt ved dokumentgennemsyn hos en stedlig myndighed. 

(J. nr. 1984-758-42).