FOB 84.116

Afslag på tilladelse til råstofindvinding på havbunden

01-01-1984

Fredningsstyrelsens praksis med hensyn til at meddele tilladelse i henhold til råstoflovens § 15, stk. 1, til råstofindvinding på havbunden. 

(J. nr. 1983-534-12).