FOB 84.22

Arbejdsdirektoratets stikprøvekontrol med arbejdsløshedskasserne

01-01-1984

Over for arbejdsministeriet rejst spørgsmål om at søge behandlingen af kontrolsager lagt i mere faste rammer i form af udsendelse af administrative forskrifter til supplement eller afløsning af allerede foreliggende forskrifter.  

(J. nr. 1984-1100-024 og 1984-1101-024).